Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Czernikowo, dnia 01.07.2011 r.

OSR.6220.7.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czernikowo

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

    Działając na podstawie art. 73 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 01 lipca 2011 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół  wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C  i Nr 2046C
przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:

  • 8, 424/1, 371/1, 373 - położonych w obrębie ewidencyjnym Steklin
  • 37, 45 - położonych w obrębie ewidencyjnymMakowiska

oraz przewidzianego do realizacji na terenie gminy Kikół, powiat lipnowski, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:

  • 296- położonej w obrębie ewidencyjnym Wola

    Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie, pismem z dnia 01 lipca 2011 roku znak OSR.6220.7.2.2011 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, z wnioskiem o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

    Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 4 lipca 2011 r. do 25 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 700 – 1500 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 800 – 1600 (wtorki).

Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo i w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół www.kikol.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-07-01 12:14
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 11:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73795
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3098975
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl