Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

Czernikowo, dnia 04.07.2011 r.

OSR.6220.5.7.2011

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 04 lipca 2011 r., działając w oparciu o:

  • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.397.2011.HR
  • Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-39/2011,

 

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.5.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo-etap V”,

przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych obrębuCzernikowo: 392/11, 392/12, 390/49, 390/32; 390/50; 390/51; 390/48; 390/46, 390/2, 390/47, 662, 398/4, 589/11, 389/2, 369/11, 367/11, 369/12, 373/14, 373/13, 375/16, 393/1, 396/5, 396/1, 387/5, 387/6, 400/3, 402/1, 464, 387/1, 394/1, 395/1, 397/1, 437/15, 396/18.

Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora: Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12,

87-640 Czernikowo.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7 00 – 1500  oraz wtorki w godzinach 8 00 – 1600 .

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscu realizacji inwestycji (sołectwo Czernikowo).

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-07-04 12:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74099
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104379
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl