Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

                                          Czernikowo, dnia 23.08.2011 r.

OSR.6220.8.7.2011

 

OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 23.08.2011 roku zostało zawieszone postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pana Wiesława Rybaczewskiego Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo”, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym 158 w miejscowości Liciszewy,

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 45 i 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) przedsięwzięcie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie, pismem z dnia 29.07.2011 roku znak OSR.6220.8.2.2011 wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, z wnioskiem o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-          postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4240.683.2011.AMP z dnia 17.08.2011 r. (data wpływu 19.08.2011 r.) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

-          opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N.NZ-402-Cz-69/2011 z dnia 16.08.2011 r. (data wpływu 19.08.2011 r.), iż dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-08-23 13:33
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 12:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74084
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104357
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl