Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

                Czernikowo, dnia 20.09.2011 r.

OSR.6220.6.4.2011

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 20 września 2011 r., działając w oparciu o:

* Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2011 r. (data wpływu 01.09.2011 r.) znak WOO.4242.197.2011.MT.2

* Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2011 r. (data wpływu 01.09.2011 r.) znak N.NZ-403-Cz-17A/11

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.6.3.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku stacji demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 155 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.

Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora: Joanny Chojnackiej ,,AUTO – LUX”, ul. Włocławska 231/4, 87-100 Toruń.
      Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7 00 – 1500  oraz wtorki w godzinach 8 00 – 1600 .

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, w sołectwie Czernikowo oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73925
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102349
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl