Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Czernikowo, dnia 27.09.2011 r.

OSR.6220.8.13.2011

 

Obwieszczenie

                                                  o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

    Wójt Gminy Czernikowo, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przy uwzględnieniu art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamia,

iż w dniu 27 września 2011 roku na wniosek Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej  Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, została wydana decyzja umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo”, przewidzianego do realizacji w granicach działki 158 w miejscowości Liciszewy.

       Prezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, Wiesław Rybaczewski wystąpił pismem z dnia 07.09.2011 r. (data wpływu 09.09.2011 r.) o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo”, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 158 położonej w miejscowości Liciszewy.

       Uwzględniając fakt, iż postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony oraz pismo o umorzenie postępowania wniosła strona postępowania, która żądała wszczęcia postępowania, ponadto umorzenie postępowania nie narusza interesu społecznego oraz nie sprzeciwiają się temu inne strony, wydano decyzję umarzającą przedmiotowe postępowanie.

    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7 00 – 1500 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8 00 – 1600 (wtorki).

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.ploraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-09-28 09:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73797
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3098980
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl