Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo 23.10.2012r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda

    Na podstawie  art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 jt.), art. 39 ust.1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust.2 z zastrzeżeniem art. 54 ust. 3, i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Czernikowo Nr XX/131/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20.03.2009r. zmienionej uchwałą Nr VII/37/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 17.05.2011r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych  w miejscowości Czernikowo i Wygoda;
  2. prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego;
  3. niezbędnej dokumentacji ww. spraw;

w dniach od 31.10.2012r. do 29.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 Czernikowo pokój nr 18 w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, sala nr 18 o godz. 14⁰⁰.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czernikowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2012r.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czernikowo.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo.

 

Wójt Gminy Czernikowo

   Zdzisław Gawroński

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-10-24 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 119191
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-31 11:23

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3714964
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl