Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WI.III.747.1.2013

OBWIESZCZENIE
 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 października 2013r.

        Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (pismo z dnia 25 czerwca 2013 r.),

wszczynam postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko - pomorskiego ".

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach:

Lp.

Nazwa obrębu

KW

Nr działki

Położenie/ lokalizacja

1

0001 Aleksandrów Kujawski

WL1A/00015262/7

40.8

miasto Aleksandrów Kujawski ul. Przemysłowa

2

0015 Straszewo

WL1 A/00022359/6

455

gm. Koneck, m. Straszewo

3

0011 Włoszyca

WL1 A/00023158/4

57

gm. Waganiec, m. Włoszyca

4

0001 Brodnica

TO 1 B/00012683/1

150/1

miasto Brodnica, ul. Sienkiewicza 23

5

0014 Piecewo

TO 1 B/00029553/3

44/9

gm. Jabłonowo Pomorskie, m. Piecewo

6

0014 Zbiczno

TO 1 B/00027739/7

79/3

gm. Zbiczno, m. Zbiczno

7

0004 Igliczyzna

TO 1 B/00024437/9

. 112/2

gm. Bartniczka, m. Igliczyzna

8

0020 Woj nowo

BY 1N/00020847/4

48/4

gm. Sicienko, m. Wojnowo

9

0005 Dąbrowa Chełmińska

BY1 B/00081105/4

170/2

gm. Dąbrowa Chełmińska

10

0002 Chełmno

T01C/00012635/1

525

miasto Chełmno, ul. Łunawska 3a

11

0011 Lisewo

T01C/00013852/5

70/6

gm. Lisewo

12

0008 Golub - Dobrzyń

TO 1 G/00011241/9

220/14

miasto Golub - Dobrzyń

13

0004 Klonowo

T01G/00018825/6

101/1

gm. Zbójno, m. Klonowo

14

0126 Grudziądz

TO 1 U/00051083/8

22

miasto Grudziądz," uh Strażacka

15

0005 Gruta

TO l U/00035844/3

23/27

gm. Gruta

Lp.

Nazwa obrębu

KW

Nr działki

Położenie/ lokalizacja

16

0018 Rojewo

BY11/00038388/2

167/1

gm. Rojewo

17

0008 Inowrocław

BY 11/00020807/7

47

miasto Inowrocław, ul. Torowa

18

0014 Lipno

WL1 L/00027098/4

74/28

miasto Lipno, ul. Sportowa 16a

19

0015 Mokowo

brak

172/1

gm. Dobrzyń nad Wisłą, m. Mokowo

20

0001 Mogilno

BY1 M/00017873/0

5/3

miasto Mogilno

21

0001 Nakło nad Notecią

BY IN/00019434/6

2182/13

miasto Nakło nad Notecią, ul Strażacka 3

22

0001 Szubin

BY1 U/0005670/7

803/12

miasto Szubin, ul. Sportowa

23

0001 Radziejów

WL1 R/00028887/4

691/3

miasto Radziejów

24

0026 Wola Skarbkowa

brak

109/6

gm. Osięciny, m. Wola Skarbkowa

25

0001 Rypin

WL1 Y/0000543 5/9

1435/10

miasto Rypin

26

0004 Sępólno Krajeńskie

BY2T/00013737/0

419/2

miasto Sępólno Krajeńskie, ul. Sienkiewicza 54

27

0009 Jastrzębie

BY 1 S/00032952/4

7/3

gm. Drzycim, m. Jastrzębie

28

0003 Brzeźno

BY1 B/00133802/0

85/1

gm. Pruszcz, m. Brzeźno

29

0001 Świecie

BY 1 S/00044193/2

854/17

miasto Świecie

30

0001 Czernikowo

WL1 L/00022768/7

219/1

gm. Czernikowo

31

0007 Przeczno

T01T/00036862/1

30/7

gm. Łubianka,
m. Przeczno, ul. Św. Rozalii 7

32

0007 Dziemiony

TO 1 T/00010453/3

97

gm. Chełmża,
m. Dziemiony

33

0001 Tuchola

BY1T/00022380/1

1487/16

miasto Tuchola, ul. Przemysłowa 6

34

0023 Śmiłowice

WL1 W/00033019/1

120/3

gm. Choceń,
m. Śmiłowice

35

0001 Lubraniec

WL1 W/00086410/8

694/17

gm. Lubraniec,
m. Lubraniec

36

0011 Mielno

WL1 W/00014919/1

81/1

gm. Chodecz,
m. Mielno

37

0004 Wąbrzeźno

TO 1 W/00032690/8

40/11

miasto Wąbrzeźno, ul. Kętrzyńskiego o

38

0001 Żnin

BY 1 Z/00016679/3

2860

miasto Żnin, ul. Spokojna

39

0129 Bydgoszcz

BY1 B/00182859/2

7/2

miasto Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3

40

0129 Bydgoszcz

BY1 B/00028130/9

8/4

miasto Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3

41

0010 Toruń

TO 1 T/00043369/7

714/1

miasto Toruń, ul. Szosa Chełmińska 26-28

42

0890 Włocławek

WL1 W/00059619/5

3/6

miasto Włocławek, ul. Płocka 7a

      W myśl art. 52 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, nie mogą być przedmiotem obrotu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w przywołanym powyżej przepisie, jest nieważna (art. 52 ust. 7 cyt. ustawy).

    W odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, do czasu wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji innej niż inwestycja celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a toczące się postępowania w tych sprawach ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (art. 52 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy).

     Obrót nieruchomościami innymi niż stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objętymi wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych, nie wpływa na toczące się postępowanie (art. 52 ust. 5 pkt 3 cyt. ustawy).

    W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nabywca i zbywca są obowiązani zgłosić Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela, nie stanowią podstawy do wznowienia postępowania (art. 52 ust. 6 przywołanej ustawy).

     W związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), strony mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko-­Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231, w godzinach pracy urzędu 8:00 - 15:00, a także uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

      Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podpisała:
 Z up. Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania
Wydziału Infrastruktury

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-10-29 16:21
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-10-29 16:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74135
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104434
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl