Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WI. III. 741.1.2013

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO


z dnia 27 grudnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski dnia 20 grudnia 2013 r. wydał dla Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu decyzję Nr 1/2013, znak: WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko - pomorskiego "
Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach:

Lp.

Nr działki

Obręb

Właściciel i użytkownik wieczysty

KW

Powiat Aleksandrowski - Miasto Aleksandrów Kujawski, Gmina Koneck, Gmina Waganiec

1

40.8

0001 Aleksandrów Kujawski

Skarb Państwa - Starosta Aleksandrowski

WL1A/00015262/7

2

455

0015 Straszewo

Gmina Koneck

WL1A/00022359/6

3

57

0011 Włoszyca

Gmina Waganiec

WL1A/00023158/4

Powiat Brodnicki - Miasto Brodnica, Miasto i Gmina
Jabłonowo Pomorskie,Gmina Zbiczno, Gmina , Bartniczka

4

150/1

0001 Brodnica

Skarb Państwa - Starosta Brodnicki

TOlB/00012683/1.

5

44/9

0014 Piecewo

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie

TO1B/00029553/3

6

79/3

0014 Zbiczno

Gmina Zbiczno

TOl B/00027739/7

7

112/2

0004 Igliczyzna

Gmina Bartniczka

TOl B/00024437/9

Powiat Bydgoski - Gmina Sicienko, Gmina Dąbrowa Chełmińska

8

48/4

0020 Wojnowo

Gmina Sicienko

BY1N/00020847/4

9

170/2

0005 Dąbrowa Chełmińska

Skarb Państwa - Starosta Bydgoski

BY1B/00081105/4

Powiat Chełmiński - Miasto Chełmno, Gmina Lisewo

10

525

0002 Chełmno

Skarb Państwa - Starosta Chełmiński

T01C/00012635/1

11

70/6

0011 Lisewo

Gmina Lisewo

TOl C/00013852/5

Powiat Golubsko - Dobrzyński - Gmina Zbójno

12

101/1

0004 Klonowo

Gmina Zbójno

T01G/00018825/6

Miasto Grudziądz

13

22

0126 Grudziądz

Skarb Państwa - Prezydent Miasta Grudziądza

TO 1 U/00051083/8

Powiat Grudziądzki - Gmina Gruta

14

23/27

0005 Gruta

Skarb Państwa - Starosta Grudziądzki

TO 1 U/00035 844/3

Gmina Gruta

Powiat Inowrocławski - Gmina Rojewo, Miasto Inowrocław

15

167/1

0018 Rojewo

Gmina Rojewo

BY1I/00038388/2

 

 

 

Gmina Miasto Inowrocław

 

16

47

0008 Inowrocław

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibą w Inowrocławiu

BY 11/00020807/7

Powiat Lipnowski - Miasto Lipno, Gmina Dobrzyń nad Wisłą

17

74/28

0014 Lipno

Skarb Państwa - Starosta Lipnowski

WL1 L/00027098/4

18

172/1

0015 Mokowo

Ochotnicza Straż Pożarna Michałkowo

WL1 L/00009190/7

Powiat Mogileński - Miasto Mogilno

19

5/3

0001 Mogilno

Gmina Mogilno

BY1 M/00017873/0

Powiat Nakiełski - Miasto Nakło nad Notecią, Miasto Szubin

20

2182/13

0001 Nakło nad Notecią

Skarb Państwa - Starosta Nakiełski

BYlN/00019434/6

21

803/12

0001 Szubin

Skarb Państwa - Starosta Nakiełski

BY1U/00005670/7

Powiat Radziejowski - Miasto Radziejów, Gmina Osięciny

22

691/3

0001 Radziejów

Skarb Państwa - Starosta Radziejowski

WL1 R/00028887/4

23

109/6

0026 Wola Skarbkowa

Ochotnicza Straż Pożarna

Brak

w Woli Skarbkowej

Powiat Rypiński - Miasto Rypin

24

1435/10

0001 Rypin

Skarb Państwa - Starosta Rypiński

WL1 Y/0000543 5/9

Powiat Sępoleński - Miasto Sępólno Krajeńskie

25

419/2

0004 Sępólno Krajeńskie

Skarb Państwa - Starosta Sępoleński

BY2T/00013737/0

Powiat Świecki - Gmina Drzycim, Gmina Pruszcz, Miasto Świecie

26

7/3

0009 Jastrzębie

Gmina Drzycim

BY1 S/00032952/4

27

85/1

0003 Brzeźno

Gmina Pruszcz

BY 1 B/00133802/0

28

854/17

0001 Świecie

Powiat Świecki

BY1 S/00044193/2

Powiat Toruński - Gmina Czernikowo, Gmina Łubianka, Gmina Chełmża

29

219/1

0001 Czernikowo

Gmina Czernikowo

WL1 L/00022768/7

30

30/7

0007 Przeczno

Gmina Łubianka

TO 1 T/00036862/1

31

97

0007 Dziemiony

Gmina Chełmża

TO 1 T/00010453/3

Powiat Tucholski - Miasto Tuchola

32

1487/16

0001 Tuchola

Powiat Tucholski

BY1T/00022380/1

Powiat Włocławski - Gmina Choceń, Gmina Lubraniec, Miasto i Gmina Chodecz

33

120/3

0023 Smiłowice

Gmina Choceń

WL1 W/00033019/1

34

694/17

0001 Lubraniec

Zakład Usług Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibą w Lubrańcu

WL1 W/00086410/8

35

81/1

0011 Mielno

Miasto i Gmina Chodecz

WL1 W/00014919/1

Powiat Wąbrzeski - Miasto Wąbrzeźno

36

40/11

0004 Wąbrzeźno

Skarb Państwa - Starosta Wąbrzeski

TO 1 W/00032690/8

Powiat Żniński - Miasto Żnin

37

2860

0001 Żnin

Skarb Państwa - Starosta Żniński

BYlZ/00016679/3

Miasto Bydgoszcz

38

7/2

0129 Bydgoszcz

Skarb Państwa - Prezydent Miasta Bydgoszczy

BY1B/00182859/2

39

8/4

0129 Bydgoszcz

Skarb Państwa - Prezydent Miasta Bydgoszczy

BY1B/00028130/9

Miasto Toruń

 

 

 

Kujawsko - Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z 0.0. z siedzibą w Toruniu

 

40

714/1.

0010 Toruń

Nova - Inwestycje Sp. z 0.0. Sp. K-A z siedzibą w Toruniu

T01T/00043369/7

Spolmag Sp. z 0.0. z siedzibą w Toruniu

 

 

 

 

WIK Sp. z 0.0. z siedzibą w Toruniu

 

 

 

 

Krajowe Biuro Ochrony „Asekuracja MAXPOL" Sp. z 0.0. z siedzibą w Toruniu

 

 

 

 

Marek Stanisław Marciniak ul. Szosa Chełmińska 26-28. 87-100 Toruń

 

Miasto Włocławek

41

3/6

0890 Włocławek

Skarb Państwa - Prezydent Miasta Włocławek

WL1 W/00059619/5

Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej zawiera w szczególności określenie rodzaju inwestycji, warunki techniczne realizacji inwestycji, wynikające z przepisów odrębnych warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, ochrony przyrody oraz ochrony zabytków, obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji* wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, określenie linii rozgraniczających teren inwestycji, określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (art. 54 ust. 2 pkt 1 - 5 ww. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 54 ust. 4 cyt. ustawy o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych, na okres i w zakresie niezbędnym do realizacji i eksploatacji regionalnej sieci szerokopasmowej:

 1. zobowiązuje podmiot zarządzający lub gospodarujący gruntami stanowiącymi własność
  Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem terenów
  zajętych pod drogi publiczne, terenów zajętych pod linie kolejowe i gruntów pokrytych
  wodami płynącymi, do ich wydania najpóźniej w dniu uzyskania przez inwestora
  decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. uprawnia inwestora do faktycznego objęcia w posiadanie gruntów stanowiących
  własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 3. stanowi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W przypadku gdy lokalizacja regionalnej sieci szerokopasmowej wymaga przejścia przez tereny dróg publicznych, linii kolejowych bądź grunty pokryte wodami płynącymi, inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji (art. 54 ust. 8 wymienionej ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych).

Inwestor, nie później niż w terminie 30 dni przed ^planowanym zajęciem terenu, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury kolejowej lub odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu (art. 54 ust. 9 cyt. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wiąże właściwe organy przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego (art. 59 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 59 ust. 3 cyt. ustawy, decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wiąże właściwe organy w zakresie wydawania:

1.decyzji o warunkach zabudowy;

2. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3. decyzji, o której mowa w art. 1 la ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687);

4.decyzji, o której mowa w art. 9q ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz.1594);

5. decyzji, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.);

6.decyzji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 ze zm.).

Zgodnie z art. 59 ust. 4 cyt. ustawy, decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wiąże organ wydający pozwolenie na budowę, organ wydający decyzje, o których mowa w art. 124 ust, 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz zarządcę drogi wydającego zezwolenie, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zezwolenie zarządcy drogi jest wydawane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Przepisy art. 124 ust. 4 i 8, ait. 124a oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest wiążąca dla następców prawnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych tą decyzją oraz innych podmiotów władających tymi nieruchomościami (art. 59 ust. 5 ustawy).

Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 800 - 1500.

Stosownie do art. 49 K.p.a po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej uważa się za doręczone.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ww. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

                                     Podpisała:
                                     Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
                                     Maria Czerwońska-Klich
                                     Kierownik Oddziału Planowania i Zagospodarowania
                                     Wydziału Infrastruktury

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-01-07 12:49
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-07 13:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74046
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104304
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl