Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

Czernikowo, dnia 25.03.2014 r.

IWP.6220.2.2.2014

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czernikowo
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

Działając na podstawie art. 72 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) w nawiązaniu do art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz.267)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 11 lutego 2014 roku na wniosek P.P.H.U ARMIT Maria Morawska, ul. Świerkowa 26, 87-123 Dobrzejewice, uzupełnionym pismem z dnia 04.03.2014 r. (data wpływu 06.03.2014) w związku z art. 72 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-10/2009-2010 z dnia 15.03.2010 r. (data uprawomocnienia 16.04.2010 r.) na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze zloża Witowąż I",

przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 241/1 w miejscowości Witowąż.

Informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 - 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 - 16.00 .

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz.267), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl. Oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-03-26 12:55
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2014-03-26 13:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74095
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104375
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl