Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Mazowsze

W Ó J T   G M I N Y   C Z E R N I K O W O

pow. Toruń

O G Ł A S Z A

Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Mazowsze gm. Czernikowo wraz z częścią gruntu przynależnego do tego mieszkania wyrażającego się w dz. nr 58/3 o pow. 0,0664 ha, stanowiącej mienie Komunalne Gminy i zapisanej w Księdze Wieczystej WL1L/00037444/8. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10.04.2014 r.

C E N A   W Y W O Ł A W C Z A    61.100,00 PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2014 roku o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8-smej do 13-stej lub na konto Gminy Nr 96953700000030052020000033 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 06.06.2014 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy sprzedaży a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)

Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie pokój nr 18 w godzinach urzędowania - tel. 54/2875001 lub 883688016.

Ogłoszenie wywiesza się dnia 12.05.2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie na tablicy ogłoszeń, umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo  (www.czernikowo.pl) oraz zamieszcza się w gazecie Nowości.

 

Wójt Gminy Czernikowo

mgr inż. Zdzisław Gawroński

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-05-12 09:00
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2014-05-12 09:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 119188
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-31 11:23

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3714931
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl