Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Mazowsze

W Ó J T   G M I N Y   C Z E R N I K O W O

pow. Toruń

O G Ł A S Z A

Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Mazowsze gm. Czernikowo wraz z częścią gruntu przynależnego do tego mieszkania wyrażającego się w dz. nr 58/3 o pow. 0,0664 ha, stanowiącej mienie Komunalne Gminy i zapisanej w Księdze Wieczystej WL1L/00037444/8. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10.04.2014 r.

C E N A   W Y W O Ł A W C Z A    61.100,00 PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2014 roku o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8-smej do 13-stej lub na konto Gminy Nr 96953700000030052020000033 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 06.06.2014 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy sprzedaży a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)

Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie pokój nr 18 w godzinach urzędowania - tel. 54/2875001 lub 883688016.

Ogłoszenie wywiesza się dnia 12.05.2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie na tablicy ogłoszeń, umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo  (www.czernikowo.pl) oraz zamieszcza się w gazecie Nowości.

 

Wójt Gminy Czernikowo

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-05-12 09:00
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-12 09:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 192002
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-23 10:02