Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
 województwa kujawsko-pomorskiego

Na postawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, art. 40, art. 41 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr LIV/823/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,

informuję

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
 województwa kujawsko-pomorskiego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządzony zostanie w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiot planu zagospodarowania przestrzennego województwa został określony w artykule 39 ust. 3-7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu.

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej:

  1. na adres Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B, 87-800 Włocławek;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) na adres e-mail: wloclawek@biuro-planowania.pl

lub ustnie do protokołu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B, pokój 18, w terminie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz jego przedmiot.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-02-16 11:48
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2015-02-16 11:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73866
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3101072
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl