Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 15 kwietnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

informuje

o przystąpieniu do opracowywania projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Solecka Dolina Wisły PLH040003, Dybowska Dolina Wisły PLH040011, Nieszawska Dolina Wisły PLH040012, Jezioro Gopło PLH040007, Sandr Wdy PLH040017 I o możliwości zapoznania się z projektami zmian ww. planów zadań ochronnych w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85-009 Bydgoszcz, pokój 602, w godzinach 73°-1530 w dniach pracy Urzędu oraz w aktualnościach na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (http :/Vbydgoszcz.rdos. gov.pl/).

Uwagi i wnioski do projektów zmian ww. planu zadań ochronnych można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) w ciągu 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pokój 602, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, e-maił: kancelaria@rdos-bydgoszcz.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Marek Machnikowski
Regionalny Konserwator Przyrody
w Bydgoszczy

 

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-04-21 13:13
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2015-04-21 13:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73913
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102328
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl