Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Toruń, dnia 3 czerwca 2015 r.

ŚG-IY.721.5.2015

INFORMACJA

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

1. O rozpoczęciu konsultacji społecznych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej dla projektu pn. „Zmiana Programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

2. Dokumenty zebrane w sprawie znajdują się do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - miejsce wyłożenia dokumentacji: Toruń, ul. Targowa 13/15, pokój 213, I piętro, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw.: 7.30-15.30; wt.: 7.30-17.00; pt.: 7.30-14.00) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego pod adresem: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

3. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnosić ustnie do protokołu, pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres e-mail: k.wolowska@kujawsko-pomorskie.pl w ramach trwania konsultacji, w terminie od dnia 18 czerwca do 10 lipca 2015 roku. W ramach konsultacji społecznych w dniu 24 czerwca 2015 r o godzinie 10:00 w Patio na I piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, odbędzie się spotkanie informacyjne.

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Powyższą informację podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń: wszystkich Urzędów Miast, Gmin i Starostw w województwie kujawsko-pomorskim (zgodnie z załączonym rozdzielnikiem) oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-06-17 10:13
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2015-06-17 10:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74111
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104395
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl