Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo 13.04.2017r.

GPK.6730.23.2017

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.2016, poz.778 z późn. zm.) i na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.04.2017r. (data wpływu 10.04.2017 r.) złożony przez SAN-TECH Piotr Szameta (pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A. Gdańsk O/Toruń) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej SN 15 kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi w miejscowości Pokrzywno, Osówka, Zimny Zdrój, gm. Obrowo nr ewid. Działek: 263 obręb Pokrzywno; 2011 obręb Osówka; 19, 60, 84 obręb Zimny Zdrój; 2194/6 obręb Sąsieczno.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 Kpa) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, pokój nr 18 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz zgłosić ewentualnie uwagi i wnioski w terminie do dnia 27.04.2017r.

Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Czernikowie i sołectwa Osówka, Zimny Zdrój, Pokrzywno, Sąsieczno (gm. Obrowo) i Stajenczynki (gm. Obrowo).

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2017-04-14 08:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76945
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-15 11:44

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3151380
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl