Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 28.03.2011 r.

UG.271.3.2.2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 84521 - 2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 84521 – 2011 z dnia 15.03.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”.

1. Pytanie:

Prosimy o informację czy zdjęcie ocieplenia stropodachu z żużla i jego utylizacja leżą po stronie Zamawiającego czy też po stronie Wykonawcy – ma to znaczący wpływ na cenę oferty, gdyż należy wykonanie takiego zadania zlecić firmie specjalizującej się w utylizacji w/w materiałów i w dokumentacjipowykonawczej umieścić dokumenty potwierdzające właściwy sposób unieszkodliwienia w/w odpadów niebezpiecznych?

Odpowiedź:

Zdjęcie ocieplenia stropodachu z żużla i jego utylizacja leżą po stronie Wykonawcy zgodnie z przedmiarem robót – Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze poz. 11; 17; 18 i 19.

2. Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz stolarki okiennej i drzwiowej, w załączonej dokumentacji brak informacji pozwalających na dokonanie właściwej wyceny w/w pozycji takich jak: wymiary, materiały z których mają być wykonane itp.

Odpowiedź:

Stolarkę drzwiową i okienną należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym i przedmiarem robót pkt. 3 Konstrukcja i pokrycie dachu poz. 57 i 58, pkt 4.5. Stolarka drzwiowa poz. 91; 92 i 93 oraz pkt 4.6. Stolarka okienna poz. 94.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48461
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110929
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl