Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ - Odp. na zapytania.

Czernikowo, dnia 26.04.2011 r.

IZP.271.5.1-2.2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 115935 – 2011 z dnia 14.04.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo”.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.

            Chcielibyśmy przystąpić do przetargu na projekt „Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”, znak postępowania: ZP.271.5.2011.

W związku z tym potrzebowalibyśmy:

1.       Pytanie:

Mapy rejonu na, którym ma powstać sieć bezprzewodowa z zaznaczonymi punktami dostępowymi do sieci szkieletowej.

Odpowiedź:

Mapy są elementem projektu technicznego i zgodnie z zapisami, zawartymi w Rozdziale III pkt 5 SIWZ można się z nimi zapoznać w siedzibie zamawiającego lub uzyskać ich kopię w sposób właściwy dla SIWZ w formie „papierowej”. Zamawiający zalecaaby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizytacji miejsc przeznaczonych pod budowę masztów i urządzeń.

2.       Pytanie:

Informacje czy gmina posiada jakieś  wykupione częstotliwości licencjonowane.

Odpowiedź:

Gmina nie posiada wykupionych częstotliwości licencjonowanych.

3.       Pytanie:

Kontakt do osoby zajmującej się tym projektem u Państwa w gminie w celu uzyskanie szczegółów dotyczących infrastruktury.


Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem IX ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu.

4.       Pytanie:

W Załączniku nr 1.2 do SIWZ, w punkcie 2. Laptop Zamawiający wyspecyfikował dodatkowe oprogramowanie Microsoft Office 2010 Standard. Czy Zamawiający dopuszcza wersję pakietu Microsoft Office 2010 Professional ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wersję pakietu Microsoft Office 2010 Professional.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-04-26 13:12
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-20 10:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49331
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3150740
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl