Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Czernikowo, dnia 03.06.2011 r.

IZP.271.7.3.2011

                                               Do wszystkich Wykonawców
                                               nr post.: 147871 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 147871 – 2011 z dnia 25.05.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 3 575 000,00 zł”.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 3 575 000,00 zł

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 500 000,00 zł.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia, objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Otrzymują:

1.      Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz

2.      Spółdzielcza Grupa Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
          ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań

3.      a/a

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-06-06 10:54
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 10:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48283
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096391
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl