Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Modyfikacja treści SIWZ

Czernikowo, dnia 07.07.2011 r.

IZP.271.11.2.2011

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 180805 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 180805 – 2011 z dnia 30.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

MODYFIKACJA
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1.     Dokonuje się zmiany w pkt 4.3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  • zapis przed zmianą: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowy firmowy sprzęt komputerowy (rok produkcji 2011), o parametrach granicznych określonych w Załączniku Nr 1.1. do niniejszej SIWZ – „Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego – Parametry graniczne”. Sprzęt musi pochodzić od jednego producenta, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności.
  • zapis po zmianie brzmi: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowy, firmowy sprzęt komputerowy (rok produkcji 2011), o parametrach granicznych określonych w Załączniku Nr 1.1. do niniejszej SIWZ – „Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego – Parametry graniczne”. Jednostka centralna musi pochodzić od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty monitora równoważnego wyprodukowanego przez innego producenta. Sprzęt musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności.

2.     Dokonuje się skreślenia pkt 7.3.9. SIWZ z następującą treścią „Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnychoferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym”.

3.     Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 1.1. do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego – Parametry graniczne w tabeli dotyczącej zestawu komputerowego parametr „Monitor” poprzez wykreślenie zapisumonitor musi być tego samego producenta co wyspecyfikowany wyżej zestaw komputerowy.

W załączeniu zmieniona SIWZ i Załącznik Nr 1.1. do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego – Parametry graniczne.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-07-07 11:32

Załącznik:

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-07-07 11:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48295
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097073
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl