Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 08.08.2011 r.

IZP.271.12.1.5.2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 216454 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 216454 – 2011 z dnia 26.07.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej”.

1.       Pytanie:

Jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostały wskazane studzienki inspekcyjne z PP 425 mm. Czy podana średnica dotyczy wymiarów nominalnych określanych jako DN/ID, czy jako DN/OD?

Odpowiedź:

Zestawienie elementów studzienki inspekcyjnej

a)   podstawa studni (kineta)
    - wykonana z PP-B

b)    rura trzonowa
   - wykonana z PP-B
   - DN/OD: 400 mm

c)    manszeta
   - DN: 400/315 mm

d)   teleskop
   - wykonany z PVC-U
   - DN: 315 mm

e)    zwieńczenie
   - żeliwo z pokrywą D-400
   - zgodne z PN-EN 124

2.       Pytanie:

W dokumentacji oraz w siwz nie wskazano elementów odniesienia dla studni kanalizacyjnych z tworzywa f425. Czy w związku z wejściem w życie normy PN-EN 13598-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią” Zamawiający dopuści w inwestycji studzienki tworzywowe zgodne z tą normą PN-EN 13598-2:2009 + AC:2009 jako równoważne studzienkom opisanym w projekcie i siwz?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści w inwestycji studzienki tworzywowe zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009 + AC:2009.

3.       Pytanie:

Zgodnie z normą PN-EN 13598-2 dla studzienek tworzywowych konieczne jest określenie parametrów technicznych poprzez sprecyzowanie obszarów ich zastosowania. Proszę o podanie minimalnych wymaganych parametrów technicznych dla studzienek

-        dopuszczalna głębokość

-        maksymalny poziom wody gruntowej

-        obciążenie ruchem.

Odpowiedź:

a)   dopuszczalna głębokość
    - zgodna z PN-EN 13598-2

b)   maksymalny poziom wody gruntowej
    - zgodny z PN-EN 13598-2, PN-EN 14830

c)    obciążenie ruchem
    - obciążenie dla ruchu ciężarowego SLW40, SLW60
.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-08-08 14:28
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-08 14:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48462
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110938
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl