Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Czernikowo, dnia 16.08.2011 r.

IZP.271.13.1.2.2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 210423 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 210423 – 2011 z dnia 03.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską” realizowane zgodnie z planem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

  1. Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem do P. 6.2.2. SIWZ „Wiedza i doświadczenie”

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwa zadania związane z realizacją robót budowlanych takich jak budowa, przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 700 tys. zł każde oraz przedstawi dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie (wykonywanie).

Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz zadań zrealizowanych w latach 2008-2010 o wartości 761 tys. zł brutto jedno zadanie, 600 tys. zł. brutto drugie zadanie i 550 tys. zł. brutto trzecie zadanie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 6.2.2. SIWZ został spełniony.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-08-16 08:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48292
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096487
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl