Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Czernikowo, dnia 18.10.2011 r.

IZP.271.18.1.1-2.2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 269639 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 269639 – 2011 z dnia 13.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 2 848 036,84 zł”.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 2 848 036,84 zł”.

1.       Pytanie:

Zgodnie z obowiązującymi procedurami bank musi dokonać oceny zdolności kredytowej Państwa jednostki i podjąć decyzję kredytową co jest niemożliwe w tak krótkim terminie. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 28.10.2011 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

2.       Pytanie:

Prosimy o udostępnienie w BIP następujących wyjaśnień. W/w dokumenty są niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej Gminy.

1)    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Odpowiedź:

Dokument został udostępniony.

3.       Pytanie:

Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności?

Odpowiedź:

Nie.

4.       Pytanie:

Czy Gmina udzielała poręczeń lub gwarancji, jeżeli tak to za jaki podmiot i jaka jest kwota i okres trwania poręczenia lub gwarancji?

Odpowiedź:

Tak. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
50 tys. zł do 31.07.2011 r.

5.       Pytanie:

Czy Gmina realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

Odpowiedź:

Nie.

6.       Pytanie:

Czy Gmina jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 m-cy?

Odpowiedź:

Nie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-18 12:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-18 15:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72723
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34