Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie wzywa do złożenia ofert dodatkowych

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERT DODATKOWYCH

GZK.3410-4.2011

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 361660-2011 z dnia 02.11.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminny Czernikowo w sezonie zimowym 2011/2012”

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych

W związku ze złożeniem w przedmiotowym postępowaniu na zadanie w części nr 7 i 9 – dwóch ofert o takiej samej cenie, a tym samym niemożnością wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 13, poz. 759 z późn. zm.) wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie do 21.11.2011r. godz. 1030 w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie, przy ul. Leśnej 1

Termin otwarcia ofert dodatkowych 21.11.2011r. o godz.1035 w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), zaadresowanej na Zamawiającego, opisanej następująco:


Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie

ul. Leśna 1

87-640 Czernikowo

Oferta dodatkowa na:
„Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminny Czernikowo w sezonie zimowym 2011/2012”

z dopiskiem nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 21.11.2011r.
Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach wcześniej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-17 11:03
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-17 11:47

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-17 11:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72233
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34