Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ - Odp. na zapytania.

Czernikowo, dnia 24.05.2011 r.

IZP.271.6.1.3-5.2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 138097 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 138097 – 2011 z dnia 16.05.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw, na terenie gminy Czernikowo”.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw, na terenie gminy Czernikowo”.

1.       Pytanie:

W częściach dokumentacji pn. zestawienie urządzeń przedstawione są urządzenia stalowe (elementy konstrukcyjne).

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający mówi o drewnie klejonym warstwowo.

Prosimy o wyjaśnienie: czy Zamawiający zamienia urządzenia przewidziane w dokumentacji stalowe na urządzenia drewniane?

Odpowiedź:

W pkt. 4.6. SIWZ Zamawiający określił, iż urządzenia zabawowe drewniane powinny być klejone warstwowo. Przedstawione w części dokumentacji pn. Zestaw urządzeń rysunki są rysunkami poglądowymi. W odpowiedzi na zapytania Zamawiający uszczegóławiając zakres zadania wymaga wykonania urządzeń z drewna klejonego warstwowo, a wykonane urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” wydany przez akredytowaną jednostkę do spraw certyfikacji oraz atesty. Zgodnie z pkt 10.6. SIWZ w przypadku rozbieżności w treści poszczególnych rozdziałów stanowiących SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

2.       Pytanie:

Bardzo proszę o sprecyzowanie i podanie wymiarów „altanki drewnianej z wyposażeniem” która będzie zamontowana w miejscowości Czernikowo?

Odpowiedź:

Wymiary i wyposażenie altanki drewnianej określono w Projekcie budowlanym i w poz. 12 załączonego do SIWZ Przedmiaru robót.


3.       Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie „altanki” innej niż drewniana np. o konstrukcji metalowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania altanki innej niż drewniana.

4.       Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zaadaptowanie urządzeń o zbliżonych parametrach niż te które podane są w specyfikacji SWIZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza adaptacji urządzeń o zbliżonych parametrach. Wyceny oferty należy dokonać zgodnie z zamieszczonym Przedmiarem robót.

5.       Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza, żeby w przewidzianych zestawach rekreacyjnych podłogi i przejścia były wykonane z drewnianych półwałków?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie drewnianych półwałków do wykonania podłogi i przejścia w zestawach rekreacyjnych.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49333
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3150773
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl