Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, 16.12.2011 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 411474 – 2011 z dnia 05.12.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2011/2012”

 

 Nazwa (firm) Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

Oferta nr 1

Firma Usługowa, Kubacki Ryszard, Szkleniec 5, 87-632 Osówka

Rejon nr 3

Oferta nr 2

Usługi Transportowe, Jakub Kwiatkowski, ul. Polna 9, 87-640 Czernikowo

Rejon nr 2

Oferta nr 4

Firma Handlowo – Usługowa Paweł Piotrowski, Kijaszkowo 39, 87-640 Czernikowo

Rejon nr 1

 

Uzasadnienie wyboru w/w ofert:

Oferty najkorzystniejsze zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.

streszczenie i porównanie  złożonych ofert:

 

Nr rejonu

Numer oferty

Ilość punktów w kryterium cena (waga 100%)

1

Oferta nr 4

100,00 pkt.

2

Oferta nr 2

100,00 pkt.

3

Oferta nr 1

100,00 pkt.

                                                                                         Kierownik Zamawiającego

Andrzej Sobociński

 

                                                                                                              /podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz.

umieszczono na stronie internetowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-16 14:35
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-16 14:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30679
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43