Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Czernikowo, dnia 02.02.2012 r.

IWP.271.1.1.2012

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 19851 - 2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 19851 – 2012 z dnia 23.01.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku gospodarczego przeznaczonego do garażowania pojazdów i maszyn – Etap I
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa budynku gospodarczego przeznaczonego do garażowania pojazdów i maszyn – Etap I”.

1.        Pytanie:

Czy pod ławy fundamentowe należy wykonać podkład z betonu (np. B10), czy tak jak jest w przedmiarze robót podkład z pospółki?

Odpowiedź:

Pod ławy fundamentowe należy wykonać podkład z betonu klasy B-10.

2.        Pytanie:

Jaka klasę betonu należy zastosować na ławy, wieńce i słupy?

Odpowiedź:

Na ławy, wieńce i słupy należy zastosować beton klasy B-25.

3.        Pytanie:

Na rysunku w projekcie budowlanym ława ma wymiar 30x45 cm, natomiast w opisie zapisane jest, iż ława ma wymiar 30x50. Proszę o ujednolicenie.

Odpowiedź:

Ławy fundamentowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym – rysunek str. 30.

4.        Pytanie:

Proszę podać parametry papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

Odpowiedź:

Pokrycie dachu należy wykonać zgodnie z protokołem typowania robót papą zwykłą wierzchniego krycia.

5.        Pytanie:

Czy należy ująć w wycenie obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na ścianach attyk i komina?

Odpowiedź:

Tak.

6.        Pytanie:

Co należy zrobić z ziemią z wykopów?

Odpowiedź:

Ziemię z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego - odległość do 1 km.

7.        Pytanie:

Czy wykonawca ma ująć w ofercie wykonanie podjazdu przy wjeździe do garażu oraz podesty przy wejściach?

Odpowiedź:

Nie.

8.        Pytanie:

Jaki rodzaj izolacji ścian fundamentowych należy zastosować?

Odpowiedź:

Izolację ścian fundamentowych należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

9.        Pytanie:

Czy stolarkę drzwiową wewnętrzną należy ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Nie - stolarka drzwiowa wewnętrzna nie wchodzi w zakres robót I etapu. 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-02-02 07:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2012-02-02 07:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31107
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3150750
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl