Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 02.05.2012 r.

IWP.271.9.1.1.2012

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 95865 - 2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 95865 – 2012 z dnia 27.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

   Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.

1. Pytanie:

Wykonawca w związku z rozbieżnościami występującymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosi o jednoznaczne sprecyzowanie wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 12.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapis w pkt 11.14.2. SIWZ został zawarty omyłkowo i nie znajduje w przedmiotowym postępowaniu zastosowania.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-05-02 09:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69478
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-07 08:52