Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 08.05.2012 r.

IWP.271.7.1.3-4.2012

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 91391 - 2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 91391 – 2012 z dnia 23.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.

1.       Pytanie:

W SIWZ w roz. 16 „Opis sposobu obliczenia ceny oferty” Inwestor informuje iż Przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem pomocniczym. Czy zatem Wykonawca może w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót zmieniać podstawę wyceny (tj. katalogi), jednostkę miary oraz ilość przedmiarową w zależności od tego jak oferent policzy i czy można również dopisać pozycje kosztorysowe?

Odpowiedź:

Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty został w rozdziale 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego, odpowiada wyłącznie Wykonawca, który zobowiązany jest określić cenę ofertową (ryczałtową) , w oparciu o przekazaną dokumentację projektową z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w SIWZ i wniosków wyciągniętych z przeprowadzonej wizji lokalnej.

2.       Pytanie:

W SIWZ jest mowa o wyposażeniu, o jakie wyposażenie tu chodzi, prosimy o podanie listy wyposażenia wraz z danymi technicznymi.

Odpowiedź:

-   Fotele akademickie z pulpitami – Przedmiar Robót – Architektura poz. 103 d.9

-   Zestaw nagłaśniający – Przedmiar Robót – Elektryczny poz. 27

3.       Pytanie:

W projekcie zagospodarowania terenu napisano iż obejmuje on: drogę p-poż., zalicznikowe sieci zewnętrzne sanitarne i elektryczne oraz zieleń izolacyjną. Czy te prace również są przedmiotem zamówienia, a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarami robót.

Odpowiedź:

-   Nie przewiduje się dodatkowych robót. Wykorzystana zostanie istniejąca droga pożarowa.

-   Do kosztorysu należy doliczyć 44 mb kabla YKY 5 x 50 mm2 ułożonego wewnątrz istniejącego budynku.

4.       Pytanie:

Ilości materiałów podane w przedmiarach robót różnią się od tych podanych w zestawieniach materiałów w dokumentacji projektowej, które ilości przyjąć do wyceny:

a)      instalacja wod-kan

·         poz. 19 przedmiaru „Podgrzewacz c.w. elektryczny przepływowy typ PICO-3U, N-3,5 kW, u230V” 6 kpl, natomiast 8 kpl w zestawieniu dokumentacji;

·         poz. 25 przedmiaru „Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm” 1 szt., a w dokumentacji 2 szt.;

·         poz. 40 „Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym” 6 szt., a 9 szt. w dokumentacji (analogicznie – baterie umywalkowe);

·         poz. 41 „Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych” 2 szt., - dokumentacja 1 szt. (analogicznie – baterie);

·         poz. 44 „Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym” – 3 kpl, a w dokumentacji 1 kpl;

b)      kotłownia

·         poz. 28 „Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm” 7 szt., a dokumentacji 6 szt.;

c)      instalacja c.o.

·         poz. 13 „Termometry techniczne proste o długości króćca do 30 mm” 2 szt., w dokumentacji 4 szt.;

d)      instalacja elektryczna

·         poz. 14 opraw FINESTRA 4x24 W szt. 59, a dokumentacji 60 szt.;

·         poz. 18 opraw FINESTRA 4x24 W z układem awaryjnym 12 szt., w dokumentacji 14 szt.

Odpowiedź:

a)      instalacja wod-kan

·         poz. 19 - przyjąć jak w przedmiarze PICO – 6 szt., OW-2 szt.

·         poz. 25 - przyjąć 2 szt.

·         poz. 40 - przyjąć jak w przedmiarze 6 szt.

·         poz. 41 - przyjąć jak w przedmiarze 2 szt.

·         poz. 44 - przyjąć jak w przedmiarze 3 kpl.

b)      kotłownia

·         poz. 28 - przyjąć jak w przedmiarze 7 szt.

c)      instalacja c.o.

·         poz. 13 - przyjąć jak w przedmiarze 2 szt.

d)      instalacja elektryczna

·         poz. 14  - przyjąć 60 szt.

·         poz. 18 – przyjąć 14 szt.

5.       Pytanie:

Czy oprawy: E1 – LATTE 1x58 W PRM EVG n/t (PLEXIFORM), J1 CRONUS LED 2 W FP + klosz pionowy (PLEXIFORM) oraz K1 – DROP 2 V 1x38 W szary IP55, IK 10 naścienna (PLEXIFORM) należy objąć wyceną? Brak w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Tak. Oprawy należy objąć wyceną.

6.       Pytanie:

Czy wykonanie instalacji odgromowej leży po stronie Wykonawcy? Jeśli tak prosimy o załączenie nakładów rzeczowych na te roboty, niezbędnych do ich wyceny.

Odpowiedź:

Tak. Wykonanie instalacji odgromowej należy do Wykonawcy.

Lp.

 

Podstawa

Opis

Jedn. miary

Obmiar

1

d.1

KNNR 5 1207-04

Wykucie bruzd dla rur RVS28

m

50

2

d.1

KNNR 5 0101-06

Rury winidurowe RVS o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

m

50

3

d.1

KNNR 5 0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych

m

152

4

d.1

KNNR 5 0601-03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe układane w rurkach

m

50

5

d.1

KNR 5-08 0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt.

26

6

d.1

KSNR 5 0603-04

Montaż uziomu fundamentowego

m

125

7

d.1

KNNR 5 1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

szt.

10

7.       Pytanie:

Prosimy o podanie ilości poszczególnych elementów zestawu nagłaśniającego.

Odpowiedź:

wzmacniacz                            - 1 szt.

przedwzmacniacz                  - 1 szt.

mikser                                    - 1 szt.

głośniki                                   - 6 szt.

mikrofon                                 - 1 szt.

odbiornik mikrofonu               - 1 szt.

8.       Pytanie:

Prosimy o określenie parametrów głośnika wnętrzowego.

Odpowiedź:

Parametry – Przedmiar Robót – Elektryczny poz. 27

9.       Pytanie:

W przedmiarach występuje pokrycie dachu blachą dachówkową, a w projekcie pokrycie z gontów bitumicznych. Prosimy o podanie, które pokrycie przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Przyjąć jak w przedmiarze – blachę dachówkową

10.   Pytanie:

Prosimy o podanie parametrów urządzenia – schodołazu.

Odpowiedź:

Parametry i typ schodołazu:

Rodzaj napędu- Elektryczny

Typ urządzenia- Urządzenie gąsienicowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, po schodach prostych

Sterowanie - Przyciskowe, dwa przyciski jazdy zamontowane na stałe na kolumnie kierowniczej

Udźwig- Do 130 kg (osoba wraz wózkiem)

Zasilanie - Akumulator 24V, 26 Ah (wskaźnik naładowania akumulatora)

Wyposażenie dodatkowe– ładowarka, wskaźnik kąta nachylenia schodów, pas bezpieczeństwa.

11.   Pytanie:

W opisie przedmiaru „przyłącze ciepłownicze” i w załączniku do SIWZ nr 10 występuje pompa obiegowa typ Magma 25/100. Brak dostawy tego urządzenia w pozycjach przedmiaru. Prosimy wyjaśnić czy Wykonawca ma doliczyć dostawę urządzenia.

Odpowiedź:

Konieczną pompę ujęto w przedmiarze „Technologia kotłowni”

12.   Pytanie:

W opisie dokumentacji na przyłącza zewnętrzne jako rury do przyłącza cieplnego raz są wymieniane rury preizolowane PEX 2xDz75/16 a raz rury preizolowane Thermaflex typ FLEXSALEN 2xDz75/160. Prosimy o sprecyzowanie, który typ rur przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Przyjąć zgodnie z przedmiarem, zachować parametry rur zaprojektowanych.

drukuj (Wyjaśnienie treści SIWZ)

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-05-08 16:00
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2012-05-08 16:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30305
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097208
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl