Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 315772 - 2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 315772 – 2012 z dnia 27.08.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Pytanie 1. Czy zamiast wymaganych dokumentów dotyczących specyfikacji przetargu na dostawę peletu:

- aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
- aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia z ZUS
można doręczyć oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków podmiotowych na podstawie art. 22 ust 1 Ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), które potwierdzają sytuację finansową firmy oraz uprawnienia do wykonywania zamówienia.

 

Odp. Nie, do oferty należy dołączyć dokumenty zgodnie z punktem VI SIWZ - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-08-30 15:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69474
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-07 08:52