Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

        

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 382410 - 2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 382410 – 2012 z dnia 04.10.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów.

Odp. Zamawiający informuje, iż umowa na sprzedaż energii elektrycznej zawarta jest na czas określony dla wszystkich obiektów a umów kompleksowych obecnie nie posiadamy.

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?

Odp. Tak, Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?

Odp. Nie, Zamawiający będzie kolejny raz przeprowadzał procedurę zmiany sprzedawcy.

Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o informację, na terenie którego Operatora Systemu Dystrybucyjnego znajdują się punkty poboru energii elektrycznej?

Odp. Zamawiający informuje, iż punkty poboru energii elektrycznej znajdują się na terenie OSD ENERGA-OPERATOR SA.

Pytanie 5. Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do złożenia ofert?

Odp. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pytanie 6. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy okres rozliczeniowy wskazany w  § 6 pkt 1 Umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ jest zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego?

Odp. Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy wskazany w  § 6 pkt 1 Umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ jest zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Pytanie 7. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 6 pkt 3 ppkt a i b Umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu w § 6 pkt 3 ppkt a i b załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 pkt 4 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ na zapis o treści: „4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Należności wynikające z faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.”

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu w § 6 pkt 4 załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o zmianę SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia poprzez dodanie w pkt 2 SIWZ zapisu warunkującego rozpoczęcie terminu realizacji zamówienia od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. o następującej treści: „jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Odp. Zamawiający nie wprowadza zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 10. Zwracamy się z prośbą o zmianę Załącznika nr 2 pkt 3 w zakresie terminu wykonania zamówienia poprzez dodanie w pkt 3 Załącznika nr 2 zapisu warunkującego rozpoczęcie terminu realizacji zamówienia od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. o następującej treści: „jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczas obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Odp. Zamawiający nie wprowadza zmian do Załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 pkt 1 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ na zapis o treści: „1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., z zastrzeżeniem że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczas obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Odp. Zamawiający nie wprowadza zmian do Załącznika nr 6 do SIWZ.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-10-09 10:09
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2012-10-09 10:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30375
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3108210
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 11:39

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl