Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 22.11.2012 r.

IWP.271.15.1.1.2012

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 241131 - 2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 241131 – 2012 z dnia 15.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

    Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”.

1. Pytanie:

Czy zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w roku 2013 i 2014?

Odpowiedź:

Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego zaplanowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo w roku 2014.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający unieważni przetarg przed podpisaniem umowy, gdy podejmie wiadomość o nie przyznaniu środków na powyższe zadanie?

Odpowiedź:

Finansowanie zadania odbywać się będzie ze środków własnych Gminy Czernikowo.

3. Pytanie:

Czy Zamawiający może zmienić decyzję z jednorazowej płatności na płatności po każdym, częściowym odbiorze robót?

Odpowiedź:

Z uwagi na to, iż wydatki związane z realizacją zadania zaplanowane zostały na rok 2014, Zamawiający nie wyraża zgody na płatności częściowe.

4. Pytanie:

Czy Zamawiający – w kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania przewidział zwiększenie jego kosztów (minimum do 12 %) o koszt kredytu inwestycyjnego, który Wykonawcy zaciągną na realizację powyższego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział zwiększenie kosztów realizacji zadania w związku z warunkami dotyczącymi jego finansowania opisanymi w SIWZ.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-11-22 10:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30406
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110981
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl