Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 03.12.2012 r.

IWP.271.15.1.7.2012

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 241131 - 2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 241131 – 2012 z dnia 15.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

    Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”.

1. Pytanie:

W opisie do termomodernizacji w pkt 4 i w pkt 6.2.9 przewiduje się wyposażyć obiekt w schodołaz, brak tego zakresu w przedmiarach. Czy schodołaz jest zakresem zamówienia?

Odpowiedź:

Tak. Wyposażenie obiektu w schodołaz wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

2. Pytanie:

W budynkach istniejących zakresem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. W przedmiarze robót elektrycznych przewidziano wykucie bruzd pod przewody w ilości 4335 mb (poz. 16 i 86) natomiast w przedmiarach robót elektrycznych i budowlanych nie ujęto zakresu naprawy tynków bruzd po ułożeniu przewodów. Czy naprawy tynku należy ująć w cenie oferty?

Odpowiedź:

Tak. Naprawy tynku należy ująć w cenie oferty. Po wykonaniu prac będących przedmiotem projektu uszkodzone elementy należy doprowadzić przynajmniej do stanu pierwotnego.

3. Pytanie:

W opisie robót budowlanych dla termomodernizacji nie uwzględniono zakresu malowania ścian i sufitów. W przedmiarze robót dla termomodernizacji ujęto tylko niewielką ilość tych prac w poz. 15.10. lamperie tynk mozaikowy korytarzy w ilości 56,12 m2, w poz. 16.1 malowanie sufitów 246,50 m2 i w poz. 16.2 malowanie ścian 467,76 m2. Powyższe ilości stanowią niewielką część ścian i sufitów budynku istniejącego. Czy mimo wymiany całej instalacji c.o., wod-kan., elektrycznej, wymiany stolarki drzwiowej z ościeżnicami Zamawiający nie wymaga malowania wszystkich remontowanych pomieszczeń budynku?

Odpowiedź:

Po zakończeniu robót związanych z demontażem i montażem instalacji, w miejscach po otworach oraz innych nierównościach należy wykonać gładź szpachlową ścian i sufitów wraz z uzupełnieniem tynków. Wszystkie gładzie i uzupełnienia ścian i sufitów należy pomalować przynajmniej dwukrotnie w kolorze zgodnym z wykończeniem wnętrz na powierzchni powodującej jak najmniejsze wizualne rozpoznanie prowadzonych prac.

4. Pytanie:

W przedmiarach robót elektrycznych nie uwzględniono robót demontażowych osprzętu, czy to oznacza, że Zamawiający demontaż wykona we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w części opisowej Projektu budowlanego w zakres remontu wchodzi wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych. Roboty związane z demontażem należy ująć w cenie oferty.

Zamawiający informuje jednocześnie, że ww. zapytania złożone zostały po upływie terminu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który upłynął w dniu 26.11.2012 roku.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-12-03 08:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30393
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110542
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl