Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

GPK.6730.40.2017

                                                                Czernikowo, dnia  06.07.2017r.

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Stosowanie do art. 10   § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na  utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 49 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gmina Czernikowo.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy  w Czernikowie; ul. Słowackiego 12 , pokój  nr 18 w godzinach 08.00 - 15.00 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Wójta Gminy w Czernikowie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie  stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo www.czernikowo.pl  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Czernikowo.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2017-07-07 11:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51650
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-10 10:18