Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo 29.01.2018r.

GPK.6730.61.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 2017r. poz. 1073 z późn.zm.),

Wójt Gminy Czernikowo

podaje do wiadomości, że w dniu 29.01.2018r. wydana została decyzja nr GPK.6730.61.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę:

przebudowa mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo-Osówka-Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939,00 do 12+889,00 (950,00 m) na działce nr 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czernikowo, pokój nr 18, w godzina pracy Urzędu 8:00 – 15:00.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2018-01-30 15:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32167
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 19:46