Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zawiadomienie

GPK.6730.21.2019

Czernikowo, dnia  11.06.2019r.


ZAWIADOMIENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

   Stosowanie do art. 10   § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego  napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza  kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na  działkach o nr ewidencyjnych 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż, gmina Czernikowo. Postępowanie zostało wszczęte ma wniosek  ENERGA-OPERATOR S.A. Gdańsk Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie ul. Piaski 31 reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Tomasza Górskiego Usługi Projektowe „ELTOMES” z siedzibą w Toruniu.

   W związku z powyższym, informujemy o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy w Czernikowie; ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pokój nr 18) w godzinach: 7ºº - 15ºº (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7ºº - 17ºº (środa), 7ºº - 13ºº (piątek) w terminie: 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.   

   Niniejsze zawiadomienie jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Czernikowo i sołectwach: Witowąż.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2019-06-12 10:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43853
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-27 14:08