Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

OS.6730.43.2020

Czernikowo, dnia  30.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosowanie do art. 10   § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wymianie stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV z układem łączników  SN-15kV, budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN-15kV i linii kablowych nN. 0,4kV na  działkach o nr ewidencyjnym  311, 312/5, 313/3, 313/5 i 864  położonych  w miejscowości  Czernikowo  (obręb ewidencyjny Czernikowo) - gm. Czernikowo.
Postępowanie zostało wszczęte ma wniosek USM Marcin Zglinicki Sp. z o.o. ul. Toruńska 4, Czernikowo.

W związku z powyższym, informujemy o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy w Czernikowie; ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pokój nr 18) w godzinach: 7ºº - 15ºº (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7ºº - 17ºº (środa), 7ºº - 13ºº (piątek) w terminie: 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Czernikowo i sołectwach: Czernikowo.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-07-31 09:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52446
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-10 10:18