Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Czernikowo, dnia 21.09.2020 r.

OS.6730.7.2020

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 265 j.t. z późn. zm.) – dalej k.p.a,

zawiadamiam strony postępowania, jednocześnie inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym  w sprawie zmiany decyzji  Wójta Gminy Czernikowo znak: OS.6730.7.2020 z dnia 18.02.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklinek o pomieszczenie gospodarcze na działce o nr ewidencyjnym 123 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek) na wniosek Gminy Czernikowo.

Strony postępowania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 14), w godzinach 700 – 1500 (poniedziałki, wtorki, czwartki), 700 – 1700 (środy), oraz 700 – 1300.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl, a także wywieszone na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, sołectwa Steklinek.

drukuj (Zawiadomienie - Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2020-09-21 11:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32205
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 19:46