Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo dnia 17.03.2021 r.

OS.6730.11.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania  Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17.03.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: aktualizacja usytuowania i posadowienia komór osadników wód popłucznych DN1.500 po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej dla S.U.W. Osówka i projekt komory przepływomierza wraz z uzbrojeniem dla pomiaru wód popłucznych na działkach  o nr ewidencyjnych 145/1 i 145/2 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gm. Czernikowo.

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa:  Czernikowo.

   Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, pokój nr 18 w godzinach:  700 - 1500 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 700 -1700 (środa), 700 - 1300 (piątek), zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2021-03-17 14:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32165
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 19:46