Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo dnia 01.06.2021 r.

OS.6730.37.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 01.06.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Łukasza Cieszyńskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: wykonaniu przepławki na istniejącym stopniu wodnym w miejscowości Wąkole na rzece Mień w km. 7+500 na działkach o nr ewidencyjnych 384, 2201/3 i 22005 położonych w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny) – gm. Czernikowo i działkach o nr ewidencyjnych 383, 324/6 położonych w miejscowości Brzeźno – gmina Lipno.

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa: Kiełpiny.

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipnie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipnie.

   Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, pokój nr 18 w godzinach:  700 - 1500 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 700 -1700 (środa), 700 - 1300 (piątek), zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2021-06-01 11:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32185
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 19:46