Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo dnia 22.06.2021 r.

OS.6730.43.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania  Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 22.06.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

przebudowa  i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny, na działkach o nr ewidencyjnych:

  • 135/1, 130/6, 130/8, 142, 131/6, 131/7, 130/9, 130/11, 135/2, 131/10, 131/11, 131/12, 131/13, 137, 138, 139 położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska, gmina Czernikowo;
  • 70/1, 85/2, 103, 408/5, 408/4, 413/3, 409, 439, 191/1, 441, 195, 442/1, 198, 200, 201, 443/3, 203, 194, 450, 223/6, 440/2, 235, 234/2, 440/1, 451, 236 położonych w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny, gmina Czernikowo;

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa: Makowiska i Kiełpiny.

   Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, pokój nr 18 w godzinach:  700 - 1500 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 700 -1700 (środa), 700 - 1300 (piątek), zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2021-06-22 11:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32150
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 19:46