Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

OS.6730.43.2021

Czernikowo, dnia  12.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735z późn. zm.) Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 101158C, 101159C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny, na działkach o nr ewidencyjnych:

- 135/1, 130/6, 130/8, 142, 131/6, 131/7, 130/9, 130/11, 135/2, 131/10, 131/11, 131/12, 131/13, 137, 138, 139 położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska, gmina Czernikowo;

- 70/1, 85/2, 103, 408/5, 408/4, 413/3, 409, 439, 191/1, 441, 195, 442/1, 198, 200, 201, 443/3, 203, 194, 450, 223/6, 440/2, 235, 234/2, 440/1, 451, 236 położonych w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny, gmina Czernikowo;

Postępowanie zostało wszczęte ma wniosek Gminy Czernikowo.

W związku z powyższym, informujemy o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy w Czernikowie; ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pokój nr 18) w godzinach: 700 - 1500 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 700 - 1700 (środa), 700 - 1300 (piątek) w terminie: 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

Niniejsze zawiadomienie jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Czernikowo i sołectwach Makowiska i  Kiełpiny.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2021-07-12 13:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32207
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 19:46