Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

OS.6730.39.2021

Czernikowo, dnia  13.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE 
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

   Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego, w skład którego wchodzi: radioliniowa antena satelitarna o średnicy 2,4 M, fundament, rama stalowa oraz sprzęt zasilająco-sterujący na części działki o nr ewidencyjnym 602/3, położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gm. Czernikowo.

Postępowanie zostało wszczęte ma wniosek VIASAT Polska LLC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Artura Juszkiewicza, ATEM – Polska Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia.

   W związku z powyższym, informujemy o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy w Czernikowie; ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pokój nr 18) w godzinach: 700 - 1500 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 700 - 1700 (środa), 700 - 1300 (piątek) w terminie: 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

   Niniejsze zawiadomienie jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Czernikowo i sołectwie  Czernikowo.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2021-07-13 12:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43852
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-27 14:08