Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie

Czernikowo, dnia 14.08.2014 r.

IWP.6220.9.2.2014

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 14 sierpnia 2014 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”

przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:

  • ul. Zacisze: 524/5,

ul. Wiśniowa: 435, 519/9, 519/32, 519/38, 524/1, 776, 785/15, 785/16 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.

Nadmienić należy, iż przebudowa ulicy Wiśniowej jest w trakcie realizacji. Długość drogi tej (905,88 mb) nie osiąga progów, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Jednakże planowana przebudowa drogi przy ulicy Zacisze (długość 95,96 mb), która jest bezpośrednio połączona z drogą przy ulicy Wiśniowej, powoduje osiągnięcie progów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu.
Z uwagi na powyższe inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 w związku z § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-08-14 13:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46098
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-24 10:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3150787
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl