Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie

Czernikowo, dnia 17.09.2014 r.

IWP.6220.8.6.2014

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 17.09.2014 r., działając w oparciu o:

 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.506.2014.KŚ.2
 • Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2014

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.8.4.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowie ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr:

 • 259, 103, - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikówko,
  151, 23/5- położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo,
 • ul. Zajączkowo: 499, 519/37, 520, 532, 528/7, 524/5, 524/1, 519/32, 518/2;
  ul. Polna: 475, 471/11, 471/12, 590, 810, 481/11, 809, 468/6, 477/2- położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo

Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora: Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

          Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 700 – 1500 oraz wtorki w godzinach 800– 1600.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo i w miejscu realizacji inwestycji.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-09-17 08:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45455
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 13:26

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110515
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl