Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

   Czernikowo, dnia 05.01.2016 r.

IWP.6220.6.6.2015

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 05.01.2016 r., działając w oparciu o:

  • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.739.2015.DM.2 z dnia 09.12.2015 r.
  • Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.6.2015 z dnia 26.11.2015 r.

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.6.4.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola- Osówka w km 2+193 ÷ 8 + 012, na łączną długość 5,819 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr:

201/1, 202/7, 202/5, 497/1, 204/5, 223/1, 205/1, 227/3, 490/1, 499/1, 501/1, 207/1, 503/1, 208/1, 232/3, 234/3, 209/1, 236/3, 211/1, 491/1, 507/1, 216/1, 214/1, 511/1, 217/1, 218/1, 242/1, 493/1, 519/1, 539/1, 253/1, 520/1 ,295/1, 521/1, 297/1, 494/1, 522/1, 299/3, 523/1, 301/3, 524/1, 303/4, 525/1, 304/3, 543/1, 494/4, 306/3, 306/5, 269/3, 527/1, 280/1, 313/3, 281/1, 442/1, 530/1, 314/1, 534/1, 535/1, 536/1, 329/1, 537/1, 333/4, 538/1, 331/1, 110/2, 104/1, 111/1, 105/1, 110/3, 106/1, 107/1, 112/1, 108/1, 109/1, 113/1, 129/1, 130/7,110/4, 130/5, 135/1, 105/3, 142, 136/1, 494/3, 45.

Postępowanie wszczęto na wniosek Biura Projektowego i Inwestycji Budowlanych ,,Jagodziński PROJEKT” z siedzibą przy ul. Cisowej 2, 87-213 Ryńsk.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo i w miejscu realizacji inwestycji.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2016-01-05 14:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45280
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 13:26

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097159
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl