Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo, dnia 05.09.2016 r.

IWP.6220.3.6.2016

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czernikowo
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 05.09.2016 r. , działając w oparciu o opinie:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.597.2016.HR.2 z dnia 12.08.2016 r.
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.2.2016 z dnia 12.07.2016 r.

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101119C” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr:

  • - 171/1- położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinek,
  • - 200/4, 173, 170/1- położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.

Postępowanie wszczęto na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 700 – 1500 oraz wtorki w godzinach 8 00 – 1600  w terminie 28 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo i w miejscu realizacji inwestycji.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-09-05 09:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-09-05 09:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45479
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 13:26

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3111456
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl