Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo, dnia 14.02.2017 r.

IWP.6220.4.6.2016

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czernikowo
o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 14.02.2017 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, zostało wydane postanowienie znak IWP.6220.4.5.2016 zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:

  • 816, 817, 818 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,
  • 19 - położonej w obrębie ewidencyjnym Zimny Zdrój.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z treścią w/w postanowienia oraz dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 700 – 1500 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 800 – 1600 (wtorki).

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl, a także wywieszone na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, w miejscu realizacji inwestycji oraz w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-02-14 09:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-02-14 09:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45457
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 13:26

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110522
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl