Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

            Czernikowo, dnia 21.03.2017 r.

IWP.6220.11.7.2016

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 21.03.2017 r., działając w oparciu o opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.8.2016 z dnia 19.12.2016 r.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.1001.2016.JR.2 z dnia 13.02.2017 r.,

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.11.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101136C w m. Kiełpiny, Makowiska” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr:

-85/1, 343, 440/2, 68, 440/3, 194 ,408/4 - położonych w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny,

-113/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Makowiska.

Postępowanie wszczęto na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 - 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 - 16.00.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl, a także wywieszone na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo i w miejscu realizacji inwestycji.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2017-03-21 11:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45274
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 13:26

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097066
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl