Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo, dnia 28.12.2017 r.

IWP.6220.3.6.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Czernikowo
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 j.t )

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 21.12.2017 r. , działając w oparciu o opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2017 z dnia 17.11.2017r.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.608.2017.AJ.2 z dnia 15.12.2017  

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.5.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki wraz z dojazdami od km 12+889 do 13+839 w miejscowości Wąkole”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr:

  • 86/5  - położonej w obrębie ewidencyjnym Osówka
  • 101/11, 397 - położonej w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny.

Postępowanie wszczęto na wniosek Biura Projektów Drogowych Patryk Schultz ul. Moniuszki 22/5, 87-300 Grudziądz, Pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 700 – 1500oraz wtorki w godzinach 8 00 – 1600  

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl, a także wywieszone na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo i w miejscu realizacji inwestycji.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-12-29 12:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46094
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-24 10:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3150743
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl