Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo, dnia 14.05.2018 r.

IWP.6220.7.16.2017

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 38, 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 14.05.2018 r., działając w oparciu o:

  • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak: N.NZ.40.3.7.1.2017 z dnia 30.12.2017 r.,
  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4242.117.2017.AJ.3 z dnia 20.02.2018 r.
  • postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GD.ZZO.5.435.158.2018.RW z dnia 05.04.2018 r.

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.7.15.2017 dla Przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7 00 – 1500  oraz wtorki w godzinach 8 00 – 1600 .

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl, a także wywieszone na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo i w miejscu realizacji inwestycji.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-05-14 13:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-14 13:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45286
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 13:26

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097270
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 10:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl