Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo, dnia 20.08.2018 r.

IWP.6220.2.4.2018

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czernikowo

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 j.t )

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 20.08.2018 r. , działając w oparciu o opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.1.2018 z dnia 30.05.2018 r.
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZZO.5.435.241.2018.AOT z dnia 30.05.2018 r.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4220.266.20178.JO.2 z dnia 30.07.2018 r.  

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.3.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne”, przewidziane do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek nr: 77/1 - położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze.

Postępowanie wszczęto na wniosek firmy FOL-PLAST Bożejewicz Sławomir Mazowsze 42, 87-640 Czernikowo. 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 700 – 1500oraz wtorki w godzinach 8 00 – 1600  

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl, a także wywieszone na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo i w miejscu realizacji inwestycji.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-08-23 07:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45238
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 13:26

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096454
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl